Surgery: Current Research

ISSN - 2161-1076

Yan-Hui Zhu

Yan-Hui Zhu

Department of Hepatopancreatobiliary Surgery, Hangzhou First People’s Hospital (Nanjing Medical University Affiliated Hangzhou Hospital), China

Biography

Yan-Hui ZhuIs with the Department of Hepatopancreatobiliary Surgery at Hangzhou First People’s Hospital (Nanjing Medical University Affiliated Hangzhou Hospital) in China

Research Interest

Surgery

Relevant Topics

Top